Parkering

För att få en bra trafikmiljö måste alla följa de parkeringsregler som finns. I Hudiksvall gäller datumparkering.

Funktionshindrade kan söka parkeringstillstånd för att kunna använda de särskilda parkeringsplatser som finns reserverade.

I centrala Hudiksvall finns cirka 1500 parkeringsplatser.

Granskad/uppdaterad den 19 april 2017