Fordonsflytt

Bilar som står felparkerade, trafikfarligt eller övergivna och dumpats kan behöva flyttas. Markägaren kan själv inte flytta dessa bilar. Men vi som kommun kan besluta om flytt och beställa bärgning.

Ansvariga

Sektionschef eller trafikingenjör på Tekniska förvaltningen, Trafiksektionen, beslutar om flyttning av fordon, fordonsflyttsärenden handläggs av parkeringsvakterna.

Kommunens mark

Ett fordon kan flyttas på olika grunder. Ibland utfärdas parkeringsanmärkningar innan fordonet flyttas. En uppmaning att flytta fordonet skickas ut till fordonsägaren i de flesta fall. Finns flyttningsgrunder som gör att vi kan flytta fordonet omedelbart och behöver då inte meddela fordonsägaren innan. Fordon som inte hämtas ut inom tre månader skrotas. Fordonsägaren kommer faktureras för kostanden.

Privat mark

Markägaren kontaktar fordonsägaren och meddelar att fordonet måste flyttas. Fordonsägaren har då 7 dagar på sig att flytta fordonet. Gör fordonsägaren inte det kan markägaren kontakt kommunen som kan flytta fordonet.

Får markägaren inte tag i fordonsägaren kan kommunen hjälpa till att flytta fordonet efter 30 dagar. Markägaren kommer faktureras för kostnaden.

Blankett:  Förfrågan om flyttning av fordon på privat mark

Kostnad

Kostnaden för flyttning är en fast kostnad som innefattar bärgning, förvaring i upp till tre månader och skrotning.

Kontakt

Kontakta teknisk kundtjänst tel. 0650-380 80 för att rapportera ett ärende om fordonsflytt. För frågor kring fordonsflytt kontakta Trafiksektionen tel. 0650 – 19 000.

Eller anmäl ditt ärende på teknisk kundtjänst, formulär.

Granskad/uppdaterad den 19 april 2017