Så ställer du in P-skivan

Det är avgiftsfritt att ­parkera på kommunens parkeringsplatser i Hudiksvalls centrum. Med hjälp av parkeringsskiva regleras parkeringstiden.

P-skiva används i Hudiksvalls centrum för tidmätning på allmän parkering. Den gäller på alla tidsbegränsade parkeringar där parkeringsskylten har en tilläggstavla med symbolen ”P-skiva”

Parkering innan tidsbegränsning

Vid parkering innan tidsbegränsningen börjar ska du markera det klockslag som gäller för tidsbegränsningen. Om du till exempel parkerar klockan 7.30 på en plats som har tidsbegränsning från klockan 9 ställer du in skivan på 9. P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.

Felparkeringsanmärkning

Om du fått en felparkeringsanmärkning och anser att den är felaktig kan du bestrida den skriftligen till polismyndigheten som är angiven på anmärkningen. Mer om regler för parkeringsskiva finns att läsa i Trafikförordningen (1998:1276), 3 kap Stannande och parkering 49 a § 3.

Tilläggstavla för "P-skiva"

Exempel på hur du läser tilläggstavlan. Mellan kl 8-17 krävs en parkeringsskiva och då får du parkera högst två timmar i följd.

Regler och bestämmelser för "P-skiva"

  • Fordonets ankomsttid ska, avrundad till närmast följande hel eller halv timme, anges vid pilen.
  • Om ankomsten sker före tidsbegränsningen som anges på P-skylten ställs skivan in på det klockslag begränsningen börjar, t ex klockan 9.
  • P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
  • P-skivan bör placeras innanför vindrutans högra sida, lätt avläsbar utifrån. Endast en P-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle.

Granskad/uppdaterad den 23 september 2013