Parkeringsförbudsområde

Parkeringsförbudsområdestavlorna finns uppsatta på varje gata som medger tillfart till området inom centrala Hudiksvall. Inom parkeringsförbudsområdet gäller ständigt parkeringsförbud, om inget annat anges.

Inom området får du parkera endast på markerade parkeringsplatser, samt på gator som är uppskyltade med den blå-vita parkeringsskylten.

Parkeringsförbudszon

 Så här ser P-förbudsområdesmärket ut.

Parkeringsförbudszon upphör

Förbudet gäller ända tills du passerat slutmärket. Efter det gäller datumparkeringsregeln.

 

Granskad/uppdaterad den 19 april 2017