Större kommunala och privata parkeringsplatser i centrala Hudiksvall

I centrala Hudiksvall finns cirka 1500 parkeringsplatser. Klicka på bilden för att öppna en större karta i pdf-format som du även kan skriva ut.

Avgifter införs från den 1 februari 2017

Från den 1 februari 2017 är vissa av de centralt belägna kommunala parkeringsplatserna avgiftsbelagda.

På dessa kommunala parkeringar betalar du för att parkera

Salutorget

Avgift 10 kronor per timme mellan klockan 9-16, då du får parkera högst 2 timmar i följd, vardag utom vardag före söndag och helgdag.  Övrig tid är det tillåtet att parkera utan avgift, det finns inte heller någon maximal parkeringstid.

Milstolpen

Avgift 10 kronor per timme mellan klockan 9-16, då du får parkera högst 3 timmar i följd, vardag utom vardag före söndag och helgdag.  Övrig tid är det tillåtet att parkera utan avgift, det finns inte heller någon maximal parkeringstid.

Garvaren

Avgift 10 kronor per timme mellan klockan 9-16, då du får parkera högst 3 timmar i följd, vardag utom vardag före söndag och helgdag.  Övrig tid är det tillåtet att parkera utan avgift, det finns inte heller någon maximal parkeringstid.

Museet

Avgift 10 kronor per timme mellan klockan 9-16, då du får parkera högst 3 timmar i följd, vardag utom vardag före söndag och helgdag.  Övrig tid är det tillåtet att parkera utan avgift, det finns inte heller någon maximal parkeringstid.

Karta över parkeringsplatser från den 1 februari 2017

Här kan du se en karta som gäller från den 1 februari 2017. Klicka på biden för att se den större.

Granskad/uppdaterad den 18 januari 2017