Frågor och svar om parkeringsavgifter

Vissa av de centrala kommunala parkeringsplatserna är från den 1 februari 2017 att vara avgiftsbelagda delar av dygnet.

När införs avgiften?

1 februari 2017.

Vilka gäller det och vad kostar det?

Salutorget

Avgift 10 kronor per timme mellan klockan 9-16, då du får parkera högst 2 timmar i följd, vardag utom vardag före söndag och helgdag.  Övrig tid är det tillåtet att parkera utan avgift, det finns inte heller någon maximal parkeringstid.

Milstolpen

Avgift 10 kronor per timme mellan klockan 9-16, då du får parkera högst 3 timmar i följd, vardag utom vardag före söndag och helgdag.  Övrig tid är det tillåtet att parkera utan avgift, det finns inte heller någon maximal parkeringstid.

Garvaren

Avgift 10 kronor per timme mellan klockan 9-16, då du får parkera högst 3 timmar i följd, vardag utom vardag före söndag och helgdag.  Övrig tid är det tillåtet att parkera utan avgift, det finns inte heller någon maximal parkeringstid.

Museet

Avgift 10 kronor per timme mellan klockan 9-16, då du får parkera högst 3 timmar i följd, vardag utom vardag före söndag och helgdag.  Övrig tid är det tillåtet att parkera utan avgift, det finns inte heller någon maximal parkeringstid.

Hur betalar man?

Det kommer att finnas parkeringsautomater som tar kortbetalning. Betalning med mynt är ej möjligt. Du betalar i förväg för tiden du vill parkera och placerar parkeringsbiljetten väl synlig i framrutan.

Varför kan man bara betala med kort?

För att undvika skadegörelse och det arbetsmiljöproblem som uppstår med mynthantering har kommunen valt att endast erbjuda betalning med kort. En annan anledning är också att mynten håller på att bytas ut och därför skulle automaterna behöva byggas om efter en kort tid vilket skulle betyda ombyggnadskostnader för att anpassa automaterna.

Det finns ett stort utbud av kommunala parkeringar där det är avgiftsfritt att parkera. Det finns även möjlighet att betala med andra betalmedel på andra centrala parkeringar som inte är kommunala.

Betalning med mobiltelefon kan bli ett komplement i framtiden.  

Varför skaffar inte kommunen parkeringsautomater där man betalar endast för den tid man verkligen står parkerad?

Det finns lösningar där man registrerar sitt kort när man ankommer till parkeringen och när man åker därifrån och betalar på så vis i efterhand för den tid man parkerat. Risken med detta är att man glömmer bort att registrera sitt kort när man lämnar parkeringen vilket innebär att maximal avgift kommer att dras från kortet i efterhand. Med denna lösning måste man dessutom gå till automaten två gånger istället för en. Av de anledningarna har vi valt bort den lösningen.

Får kommunen välja bort mynt som betalningsmedel?

I detta fall kan kommunen välja bort mynt som betalningsmedel. Med stöd av Trafikförordningen har kommunen mandat att meddela lokala trafikföreskrifter som begränsar betalningsmöjligheterna på allmän plats till exempelvis kort eller telefon.

Varför inför kommunen avgift?

Det ska vara enklare att hitta en ledig parkering i centrala Hudiksvall för att uträtta sina ärenden. De som behöver parkera hela dagar och längre perioder kan söka sig till parkeringar som inte är belägna mitt i centrala Hudiksvall. Se karta över parkeringar för bästa alternativ. De som har möjlighet att byt bilen mot att gå, cykla eller åka kollektivt ska förhoppningsvis göra det i större utsträckning.

De intäkter som avgiften ger kommer att användas till skötsel och underhåll av parkeringsytorna. Fram till den 1 februari 2017 har underhåll av de fyra nämnda parkeringarna finansierats genom skattemedel.

Vad gör jag om automaten är trasig?

Felanmälan görs hos Teknisk kundtjänst på telefon 0650 – 380 80.

Får jag parkera om automaten är trasig?

Om parkeringsautomaten är trasig får man parkera utan att betala avgift. Men komihåg att felanmäla det först. På Salutorget finns det tre parkeringsautomater så om en är trasig där ska man använda sig av någon av de andra.

Vad gäller övrig tid?

Övrig tid på dessa parkeringar är det tillåtet att parkera utan avgift och det finns inte heller någon maximal parkeringstid.

Vad gäller på parkeringsplatser för rörelsehindrade?

Inga av de kommunala parkeringsplatserna för rörelsehindrade är avgiftsbelagda.

Vad gäller för lördagar? Räknas de som vardag före helgdag eller bara som vardag?

Lördagar räknas som vardag före söndag och är avgiftsfria. 

Gäller p-skiva på parkeringsplatser längs gatorna utanför de nu avgiftsbelagda p-ytorna? Finns det parkeringsplatser längs dessa gator utan p-skiva och vart är dem?

Det finns ungefär 300 kantstensparkeringar i centrala Hudiksvall. Regleringen på dessa har inte ändrats. För att veta vilka regler som gäller för varje kanstensparkering måste man kolla skyltningen på platsen. Där framgår hur länge man får står och om P-skiva krävs eller inte. Vi har ingen avgift på kantstensparkeringarna. På hudiksvall.se finns en karta över de större parkeringsplatserna och dess reglering men vi har ingen karta över alla kanstensparkeringar. 

Frågor och svar om parkeringsavgifter

Du kan använda det här formuläret för att ställa frågor om parkeringsavgifter på kommunala parkeringsplatser. Om du vill att vi besvarar din fråga via e-post måste du fylla i namn och e-post. Du kan även vara anonym. Din fråga och svaret kommer att publiceras på denna sida.

Granskad/uppdaterad den 8 februari 2017