Väghållare i tätorterna

Vägnätet består av allmänna vägar och enskilda vägar. De allmänna vägarna kan vara statliga eller kommunala.

Enskilda vägar

Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät. Väghållarna som har ansvar för de enskilda vägarna kan vara enskilda markägare eller organisationer. Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för en enskild väg.

Här kan du se vem som är väghållare i olika delar av kommunen. 

Granskad/uppdaterad den 22 april 2016