Parker och torg

I Hudiksvalls kommun finns 80 ha parkmark och 390 ha naturmark. Tekniska förvaltningen ansvarar för skötsel av kommunens parker, planteringar, lekplatser och bollplaner. Kommunen har ett eget växthus och en trädbank.

Visningsträdgården vid Kärleksstigen

I början av Kärleksstigen, som går runt Lillfjärden, finns en visningspark med rosor och perenner. Den sköts i samarbete med Rosensällskapet och Trädgårdsamatörerna.

Torghandel

Har du frågor om torghandel eller vill ansöka om tillstånd?

 • Gågatan och Kanalbron i centrala Hudiksvall - Kontakta Tekniska förvaltningen, Trafik och utredningssektionen, tfn 0650-19 000, eller e-post: tillstandgata@hudiksvall.se

 • Möljen, Hudiksvall - Kontaktperson Toni Björklund, Hudik City, tfn 0650-142 00.

 • Torget, Delsbo - Kontaktperson Göran Tapper, Folkets hus i Delsbo, tfn 0653-101 11 eller 073-270 59 69.

 • Läs mer om Lokala föreskrifter för torghandel

Kontakt

 • Torghandel

  Möljen, Hudik City tfn 0650-142 00

  Gågatan och Kanalbron, Tekniska förvaltningen, Trafik och utredningssektionen, tfn 0650-19 000, eller e-post: tillstandgata@hudiksvall.se

  Offentlig platsmark, Tekniska förvaltningen, Trafik och utredningssektionen, tfn 0650-19 000, eller e-post: tillstandgata@hudiksvall.se

  Torget Delsbo, Göran Tapper,
  Folkets hus, Delsbo,
  tfn 0653-101 11, 073-270 59 69

Granskad/uppdaterad den 10 november 2016