Livsmedel

Misstänkt matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du kontakta Norrhälsinge miljökontor så snart som möjligt. Vi kontaktar livsmedelsföretagaren för kontroll och provtagning. 

Fundera över:

 • Vad tror du att du blev sjuk av?
 • Vad bestod måltiden av?
 • När åt du den misstänkta maträtten?
 • Vad hade du ätit före och efter detta?
 • Var ni ett sällskap?
 • Är fler sjuka? 

Anmäl misstänkt matförgiftning

Cesium

Det är nu länge sedan Tjernobylkatastrofen inträffade som medförde att vi fick ett radioaktivt nedfall runt om i våra kommuner. Cesium-137 är ett radioaktivt ämne som har en halveringstid på cirka 30 år och finns därför kvar i naturen under lång tid. I och med detta märker vi ännu effekterna av det radioaktiva nedfallet. Hudiksvalls kommun var det kustområdet som blev värst drabbat av nedfallet. På Hornslandet och öarna utanför uppmättes den högsta markstrålningen med över 60 kBq/m2. Kommunens västra delar och Nordanstigs kommun klarade sig bättre. Dock förekom lokala variationer beroende på hur stora regnmängder som föll när det radioaktiva molnet passerade.

Mätningar

Två gånger per år utför miljökontoret mätningar av markstrålning på olika referenspunkter runt om i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.

I och med att radioaktivt cesium hamnade i våra marker och vattendrag kan förhöjda cesiumhalter fortfarande finnas hos älgar, insjöfisk, svamp med mera. Miljökontoret utför kostnadsfria cesiumanalyser för dig som är intresserad av att få reda på cesiumhalten i till exempel älgkött, fisk, svamp och bär.

Dricksvatten

Har du en egen brunn för dricksvatten bör du regelbundet kontrollera kvalitén på vattnet. Det kan finnas till exempel bakterier eller metaller som gör vattnet olämpligt att dricka

Du som är livsmedelsföretagare

Kontakter

 • Norrhälsinge miljökontor

  Växel: 0650-190 00

  Telefon: 0650-193 32 exp

  Guldsmeden, vån 5
  Hudiksvall
  Boka gärna tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig!

Granskad/uppdaterad den 27 februari 2017