Miljö och energi

Om hela jordens befolkning skulle leva som vi svenskar skulle det behövas drygt tre jordklot. Vi har bara ett och dess resurser måste vi samsas om. För att klara det behöver vi bli mer energieffektiva och mer sparsam med våra resurser. Ett långsiktigt hållbart samhälle bygger på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I Hudiksvall har vi som ekokommun ställt oss bakom de fyra grundläggande principerna för hållbarhet. De kan sammanfattas med att vi ska

 • Vårda jordskorpan,
 • Undvika onaturliga ämnen,
 • Bevara växter och djur
 • Sluta slösa.

Hur kommunen arbetar för att uppnå dessa hållbarhetsprinciper tar sig i uttryck genom att vi har upprättat lokala miljömål i enlighet med de nationella och regionala miljömålen. Vi arbetar med energieffektivisering i kommunens fastigheter och transporter. Kommunen har upprättat en naturvårdsplan för kommunens naturvårdsarbete och en fiskeplan som berör fiskevårdande åtgärder.

Vad kan jag göra själv?

Tillsammans formar vi vår framtid. Det du väljer att göra eller inte göra spelar roll. För att få lite hjälp på traven kan du hitta tips påkomsumentverkets och kemikalieinspektionens webbplatser.

Har du funderingar gällande energiförbrukning kan du kontakta vår energi- och klimatrådgivare.

Kontakt

 • Ekokommun

  Kommunekolog Åsa Terent

  Telefon: 0650-192 81

  Politisk kontaktperson Majvor Westberg-Jönsson

Granskad/uppdaterad den 1 oktober 2015