Vision för Kattvikskajen

Publicerad den 28 augusti 2012

Hudiksvalls kommun går vidare med den översiktliga planeringen av Hudiksvalls hamnområde.

Arkitekten Bjerking har på kommunens uppdrag nu presenterat ett förslag till vision för Kattvikskajen. Visionen kommer att vara ett av underlagen i det fortsatta arbetet med översiktsplan.

Nästa steg är att utarbeta ett samrådsförslag för området Kattvikskajen och söderut mot Håstaholmen ned till Reffelmansviken

Granskad/uppdaterad den 28 augusti 2012