Djupestrand

Med Köpmanberget i ryggen och havet i söderläge bygger vi cirka 60 bostäder. 

I Djupestrand ligger havet i söderläge och staden i västerläge. I omgivningarna finns Köpmanbergets grönområde som erbjuder en storslagen utsikt över hamninloppet. Här reser sig en mäktig bergvägg som ett landmärke som ger skydd mot kalla nordanvindar. Malnbadens havsbad ligger på behagligt cykelavstånd. Strandpromenaden förbinder området med stadens centrum.

Småhus och lägenheter

Här planerar vi för bostäder, både småhus och flerfamiljshus. Småhusen (västra kvarteret) byggs som radhus eller kedjehus och kommer att få två eller tre våningar för att möjliggöra havsutsikt från alla bostäder. Flerfamiljshusen (östra kvarteret) kan byggas i fyra våningar. 

Detaljplanen

Detaljplanen vann laga kraft under juli 2016.

Genomförandet

Den 25 oktober 2016 beslutade planutskottet att markanvisningsavtal ska skrivas med Skålbo Förvaltning AB avseende det västra kvarteret och Lillskär AB avseende det östra kvarteret. Skålbo Förvaltning AB och Lillskär AB lämnade de högsta anbuden för respektive kvarter. Byggherrarna får genom markanvisningen möjlighet att, med ensamrätt, arbeta vidare med sina projekt. Under markanvisningstiden (1 år) ska byggherren bland annat söka bygglov, säkra finansiering samt genomföra försäljning av bostäderna. Under hösten -16 samt vintern -17 kommer kommunen att bygga väg, VA och dagvattenlösning för områdets allmänna platsmark.

Byggherrarnas förslag finns i digitalt format i högermarginalen. 

Bildspel

Klicka på valfri bild för att starta bildspelet.

Byggherrarnas vinnande förslag

Fördjupad översiktsplan Östra hamnen

Detaljplan

Övriga dokument

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 23 januari 2017