Kattvikskajen

Vi bygger en levande stadsdel direkt vid havet som drar fördel av närheten till centrum och resecentrum.

Kattvikskajen är första etappen i utvecklingen av Västra hamnen. Här planeras en blandad stadsdel med bostäder, kontor, hotell, butiker och olika former av service. Läget är centralt och utgör en fortsättning på den befintliga stadskärnan. Havet är hela tiden närvarande, ibland spegelblankt, ibland med stora, mäktiga vågor. Kattvikskajen ligger också direkt vid resecentrum.

Ombyggnad av kajen

Just nu pågår förberedelserna för att bygga om själva kajen. Den gamla kajen ersätts med en modern kaj som är anpassad till en ny användning. Längs hela kajområdet blir det en strandpromenad, tillgänglig för allmänheten. En ny bro vid Sundskanalens utlopp bygger ihop den nya strandpromenaden med den som redan finns mot Östra hamnen.  Planer finns att skapa en vik in i kajen som ger ett nytt söderläge med plats för sol. Kommunen har ansökt om tillstånd hos mark- och miljödomstolen om detta och beslut väntas efter sommaren. Kommunfullmäktige kommer att besluta om kajombyggnaden i augusti 2016. Arbetet med att bygga om kajen kan starta tidigast oktober-november 2016.

Detaljplanearbetet pågår

Detaljplanearbetet har startat och beräknas pågå under 2016. Parallellt med planarbetet sker kontakter med intressenter som vill bygga på Kattvikskajen.

Kontakt

  • Havsläge Hudik Projektsamordnare

    Hans Gyllow

    Planeringschef

    Telefon: 0650-192 40

    Mobil: 073-275 20 34

Granskad/uppdaterad den 3 maj 2017