Detaljplanen för Djupestrand är antagen

Publicerad den 28 juni 2016

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 20 juni att anta detaljplanen för Djupestrand. Planen medger boende i radhus/kedjehus och flerfamiljshus samt vissa verksamheter i bottenplanen på flerfamiljshusen. Arbetet med att anvisa mark till byggherrar startar omgående. I den processen kommer det att klarläggas om det blir bostäder med hyresrätt eller äganderätt.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 28 juni 2016