KS säger ja till investeringar på Kattvikskajen

Publicerad den 30 juni 2016

Kommunstyrelsen sa idag ja till de planerade investeringarna på Kattvikskajen. I beslutet föreslås fullmäktige besluta om finansiering, vilket väntas ske vid ett extrainsatt kommunfullmäktige i slutet av augusti.

Det här innebär att förverkligandet av den nya stadsdelen på Kattvikskajen i centrala Hudiksvall rycker allt närmare. I dagarna har kommunens upphandling av ombyggnaden av kajerna vid Kattvikskajen blivit klar. De befintliga kajerna kommer att rivas och ersättas av en ny kajkonstruktion som är anpassad till att marken innanför ska användas för bostäder och andra byggnader. I den södra delen blir det en stenslänt för att skapa en rumslig variation och hålla kostnaderna nere. Närmast vattnet byggs ett samlat gång- och cykelstråk där allmänheten har tillträde.

- Jag har lust att ropa äntligen, för så känner vi politiker det och så tror jag också att alla kommuninvånare upplever det, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande. Nu går vi från ord till handling. Vi skapar möjlighet för kommunen och staden att växa och utvecklas. Och jag är särskilt nöjd med att vi är politiskt överens om tagen. Då vågar alla intressenter lita på att utbyggnaden i hamnen kommer att fullföljas.

Arbetet kommer att utföras av Peab som lämnat ett anbud på ca 76 Mkr. Tillsammans med byggherrekostnader och andra övriga kostnader beräknas kommunens samlade kostnad för denna etapp uppgå till ca 86 Mkr. Den 1 september inleds förhandlingarna med Mark- och miljödomstolen som beslutar om tillstånd för kajombyggnadsarbetet. Kommunen bedömer att arbetet med kajombyggnaden kan starta under fjärde kvartalet 2016.

Kontakt

  • Havsläge Hudik Projektsamordnare

    Hans Gyllow

    Planeringschef

    Telefon: 0650-192 40

    Mobil: 073-275 20 34

Granskad/uppdaterad den 30 juni 2016