Vill du bygga på Djupestrand?

Publicerad den 28 juni 2016

Hudiksvalls kommun bjuder nu in byggherrar  att presentera förslag på utformningen av bostäder m.m. på Djupestrand i Hudiksvall.

Området består av två kvarter, ett med småhus (radhus/kedjehus) och ett med flerfamiljshus. Den maximala byggrätten uppgår till ca 13.800 m² BTA. Området ligger med havet direkt i söderläge vid Köpmanbergets fot, ca 1 km från stadens centrum.

Kommunen vill att intresserade byggherrar senast den 31 augusti 2016 beskriver hur de vill utforma bostäderna, bland annat vad avser storlek, antal, upplåtelseform och prisnivåer.

Kommunen väljer sedan ut vilka byggherrar som får gå vidare med att lämna anbud och kommunen kommer därefter att anta det alternativ som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Byggherrarna kan lämna intresse för endera ett eller båda kvarteren.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 28 juni 2016