Ostkustbanan - ny dragning

Vi arbetar för dubbelspår på Ostkustbanan, mellan Gävle och Sundsvall. Med ett dubbelspår tar det drygt en halvtimme att åka tåg till Sundsvall eller Gävle. Stockholm når du på mindre än två timmar. Goda kommunikationer gör livet enklare i Glada Hudik!

Vårt mål är att Ostkustbanan ska ha dubbelspår vid 100-årsjubiléet, år 2027.

Nu samlar vi oss tillsammans med andra kommuner och aktörer längs Ostkustbanan. Vi fördjupar planeringsarbetet med att få till stånd ett dubbelspår. För vår kommun handlar det om i fall att persontrafiken i framtiden ska gå via Hudiksvalls centrum eller om järnvägen ska dras utanför staden. Samma fråga gäller för persontrafiken i Iggesund.

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar om Ostkustbanan. Du har också själv möjlighet att ställa frågor här.

Tematiskt tillägg för dubbelspår på Ostkustbanan

En kommunövergripande översiktsplan kan ändras eller kompletteras genom ett tillägg. Detta innebär att om den kommunövergripande översiktsplanen inte behandlar en viktig planeringsfråga kan frågan istället behandlas i tillägget. Översiktsplanen kan genom tilläggen hållas aktuell utan att hela planen måste omarbetas. Ett sådant tillägg har skapats för ett nytt dubbelspår längs Ostkustbanan.

Under våren 2013 var det tematiska tillägget ute på samråd och handlingarna har sedan dess reviderats utifrån ny kunskap. Under hösten 2015 hölls ett andra samråd och under sommarn/hösten 2016 hölls planförslaget utställt.

Handlingar: 

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 17 januari 2017