Vatten och avlopp

Vatten är livsviktigt. Här i vår del av världen har vi god tillgång till vatten av bra kvalitet. Hudiksvalls kommuns vatten- och avloppsavdelning producerar och levererar omkring tre miljoner kubikmeter dricksvatten varje år och  renar omkring fyra miljoner kubikmeter avloppsvatten innan det återgår till naturen. Vi arbetar med vattnets kretslopp, med andra ord.

Om man bor så till att man inte kan ansluta sig till det kommunala vattennätet tar man sitt dricksvatten från en egen brunn eller källa och har vad vi kallar enskilt vatten.

Granskad/uppdaterad den 1 oktober 2015