Krisberedskap

En kris är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Exempel på kriser är långvarigt strömavbrott, oväder, olycka med farligt gods, störning i dricksvattenförsörjning eller avloppssystem, pandemi eller terroristhandling.

Viktigt meddelande till allmänheten

VMA "viktigt meddelande till allmänheten" är ett varningssystem som används vid stora olyckor och andra allvarliga händelser när allmänheten omedelbart behöver varnas. Det kan till exempel farliga bränder, gifitga gasutsläpp eller explositionsrisk. Viktigt meddelande-signalen består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. Detta upprepas under minst två minuter. När faran är över hörs en trettio sekunders sammanhängande signal

Systemet testas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl 15. Då behöver du inte göra något mer än att lägga på minnet hur signalen låter så att du känner igen den om det behövs.

Om du hör VMA och det inte är test:

  • gå inomhus
  • stäng dörrar, fönster och ventilation
  • lyssna på lokalradions P4, radio Gävleborg eller titta på text-TV

Kommunens krisberedskap

Kommunen har en nyckelroll när det gäller samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Kommunen ska ha god beredskap så att krisens effekter för allmänhet och viktiga samhällsfunktioner blir så lindriga som möjligt. Kommunen har också ett geografiskt områdesansvar och ska se till så att myndigheter, organisationer och företag samarbetar vid en kris.

 

Granskad/uppdaterad den 15 februari 2017