Krisstöd

Kommunens krisstöd består av en samordnare leder en operativ grupp med resurspersoner, som ger psykiskt och socialt stöd till drabbade och deras närstående. Krisstödet agerar på uppdrag av och i nära samverkan med krisledningen.

Kommunens krisstöd samverkar i ett nätverk med bland annat Polisen, Region Gävleborg och Svenska kyrkan.

Granskad/uppdaterad den 8 december 2016