Om det blir strömavbrott

Mycket av den bekvämlighet vi är vana vid i vår vardag bygger på att vi har tillgång till el. Men elavbrott är faktiskt inte ovanliga. Att då plötsligt behöva klara sig utan el under en eller flera dagar kan kännas  svårt.

Det är klokt att tänka sig in i situationen innan elavbrottet är ett faktum.

Granskad/uppdaterad den 22 augusti 2011