Djur

Djur är till stor glädje för många människor, men ibland upplevs de som störande. Har du frågor eller vill anmäla att du störs av djur kontakta Norrhälsinge miljökontor på telefonnummer 0650-19332. 

Norrhälsinge miljökontor utför även regelbundet miljötillsyn på större lantbruk och hästgårdar. Vi tittar då på gödselhantering, avfallshantering, använding av bekämpningsmedel och lagring av kemikalier mm.

Djurskydd

Om du misstänkter att djur far illa ska du istället kontakta Länsstyrelsen i Gävleborg på telefonnummer 010-225 10 00. Även frågor som rör tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen, till exempel starta och driva hunddagis eller zoobutik hanteras av länsstyrelsen.

 

Läs mer om djurrellaterad information i undersidorna till vänster.

Norrhälsinge miljökontor

 • Norrhälsinge miljökontor

  Växel: 0650-190 00

  Telefon: 0650-193 32 exp

  Guldsmeden, vån 5
  Hudiksvall
  Boka gärna tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig!

Granskad/uppdaterad den 27 februari 2017