Landsbygdsutveckling

Sextio procent av kommunens befolkning bor utanför centralorten. Att utveckla landsbygden och göra hela kommunen attraktiv är därför en viktig fråga ur både demokratisk- och tillväxtsynpunkt.

Genom att se landsbygdens potential skapar vi förutsättningar för att människor, bygder och verksamheter kan växa och utvecklas, i samklang med Glada Hudik-andan. Kommunen ska ha ett bejakande och aktivt förhållningssätt till landsbygden och ta tillvara människors engagemang, sociala strukturer i föreningslivet och mångfalden av näringar.

Förhållningssätt

Glada Hudik-teaterns verksamhetsledare Pär Johansson brukar säga: ”Alla växer av att bli sedda, behövda och tagna i anspråk.” Det stämmer väl in på vårt förhållningssätt när det gäller landsbygdsutveckling.

Lokal utveckling stimuleras bäst genom de som lever och verkar på orten. Där finns det engagemang och den drivkraft som behövs. Kommunens roll är att, inom sina ramar, stimulera de lokala krafterna. Hudiksvalls kommun arbetar för att: 

  • säkerställa landsbygdens delaktighet och engagemang i den demokratiska processen och det kommunala utvecklingsarbetet.
  • som kommunkoncern vara lyhörd för landsbygdens behov.
  • i det kommunala arbetet utgå från ett långsiktigt hållbart perspektiv för ekonomisk, social och ekologisk utveckling.

Vision landsbygd

Landsbygden i Hudiksvalls kommun kännetecknas av möjligheter, förutsättningar och engagemang i att utgöra en del av kommunens utveckling. Landsbygden bidrar aktivt till kommunens övergripande Vision 2020 att vara ”Sveriges bästa kommun att leva och verka i”.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Granskad/uppdaterad den 30 september 2016