Lokala utvecklingsgrupper

Hudiksvalls kommun har fokus på utvecklingsfrågor för landsbygden. För att tillsammans utveckla Hudiksvalls landsbygd behöver vi bra dialog.

Vi vill ha kontakt!

Därför söker vi kontakt med ideella grupper som arbetar för sin bygds utveckling. Det kan vara en förening eller en sektion i en större förening. Det kan också vara en mer löst sammansatt grupp. 

Aktuella kontaktuppgifter behövs för att kommunicera med er som är aktiga i utvecklingsgrupper. Uppgifterna sparas internt i kommunen och lämnas inte ut till tredje part, i enlighet med Personuppgiftslagen PUL. Uppgifterna kommer endast användas för dialog, inbjudningar och som faktabas.

Granskad/uppdaterad den 19 juni 2014