Förbättrat företagsklimat

Förbättrat företagsklimat är ett treårigt projekt som 2015-2017 genomförs i samarbete mellan Hudiksvalls Kommun och Hudiksvalls Näringslivs AB.

Projektet ska bidra till att förbättra Hudiksvalls kommuns företagsklimat ur ett företagarperspektiv genom att vidareutveckla myndighetsutövningen och den service kommunen kan och ska ge.

Projektet ska, med avstamp i utbildningen ”Förenkla Helt Enkelt” som genomfördes 2014, ta fram en treårig handlingsplan och genomföra de förbättringsåtgärder som finns i planen.

Pågående aktiviteter

1. Inrätta funktion för företagsservice

2. Förbättra intern dialog och samverkan

 • Förbättra internt samarbete
 • Utbilda varandra över förvaltnings- och avdelningsgränser
 • Ha gemensamma möten och aktiviteter där samverkan behövs

3. Förbättra och förenkla kommunikationen med företagen

4. Förbättra kunskapen om och efterlevnaden av LOU

5.  Utveckla dialogen med företagen

Vill du vara med och bidra?

Här kan du lämna in en intresseanmälan eller ett eget förslag / dina synpunkter på projektet.

Kontakt

 • Förbättrat företagsklimat

  Projektledare:
  Stefan Väänänen, hna
  stefan.vaananen@hna.se
  Tel 0650-55 66 38

  Styrgrupp:
  Bengt Friberg, kommunchef
  bengt.friberg@hudiksvall.se

  Annika Lindfors, kvalitetsstrateg
  annika.lindfors@hudiksvall.se
  0650-194 13

  Moniqa Klefbom, arbetsmarknadsstrateg
  moniqa.klefbom@hudiksvall.se
  0650-191 21

Granskad/uppdaterad den 30 september 2015