Ta emot sommarpraktikanter

Anmäl för att ta emot sommarpraktikanter 2017 här:

Här nedanför finns det information som kan vara bra, det finns även möjlighet att skriva ut blanketter.

Sommarpraktik är lön för högst 75 timmar på kommunala arbetsplatser och i ideélla föreningar.

Kvälls- och helgarbete kompenseras med tid. Detta gäller:
Veckoslutsarbete, fredagkväll, lördag och söndag räknar man 30 minuter på varje arbetad timme.
Ex. arbetar jag 5 timmar på en lördag, får jag tillgodoräkna mig 2,5 tim extra (totalt 7,5 tim arbetad tid). Samma regler gäller kvällsarbete efter klockan 19:00. Läs också -Så får barn och ungdomar arbeta.  Kom ihåg rätten till 36 timmars veckovila vid helgarbete.

Sommarpraktikanterna arbetar inte midsommarafton. Om midsommarafton infaller under sommarpraktikens period så arbetas dom timmarna in genom att de läggs ut under perioden.  Detta görs i samråd mellan handledare och sommarpraktikant. Periodens timmar ska alltid vara 75 timmar om det är full närvaro.

Utdrag från polisens belastningsregister, inom barnomsorg och skola

Alla ungdomar som ska arbeta inom kommunens barnomsorg och skola som sommarpraktikant, behöver ett utdrag från polisens belastningsregister. Utdragen lämnas till förskolan eller skolan.

Tidrapportering

 • Hämta tidrapport 2016, (pdf) 

Midsommaraftons timmar måste fördelas ut på andra veckodagar.

Vid sjukdom

Vid sjukdom arbetas timmarna in i första hand om det är möjligt.  Då skriver sommarpraktikanten sjuk den aktuella dagen och anger inarbetad tid på den aktuella dagen eller dagarna på tidrapporten. Vill man kan man ge en förklaring på varför man fyllt i på ett visst sätt.
I de fall då det inte går att arbeta in frånvaro så ska en frånvaroanmälan göras på blanketten "Frånvaro"

 • Hämta frånvaroblankett 2017, (pdf)

I dessa fall fyller man i sjuk på den aktuella dagen på tidrapporten. Sommarpraktikanten får då en karensdag och de övriga dagarna fullt betalt. Läkarintyg from den 8:e dagen krävs. Frånvaron och ev läkarintyg skickas in tillsammans med tidrapporten efter avslutad period till

Hudiksvalls kommun
Lönekontoret
Trädgårdsgatan 4
824 80 Hudiksvall

Löneutbetalningsdatum 2017 (ej klart)

 • utbetalning den 
 • extra utbetalningsdag den  
 • utbetalning den
 • extra utbetalningsdag den 
 • utbetalning den 
 • extra utbetalningsdag den 
 • utbetalning den 

Tidrapporten måste finnas på kommunens lönekontoret  ca 1 1/2 vecka före ordinarie utbetalningsdag och ca 4 dagar före extra utbetalningadag.

Har du frågor?

 • Sommarpraktik

  Hudiksvalls kommun

  Arbetsmarknadsenheten

  Växel: 0650-190 00

  Telefon: 0650-194 12

  Besöksadress: Västra Tullgatan 6

  Praktiksamordnare Lena Teodorsson

 • Fackförbundet kommunal

  Hudiksvallssektion 22

  Telefon: 0650-565 24, Eric Vahlberg

  Besöksadress: Guldsmeden, Hudiksvall

  Hit kan man vända sig vid arbetsmiljöfrågor

Granskad/uppdaterad den 28 april 2017