Offentlighetsprincipen

För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen:

  • Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offenliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar
  • Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige sedan 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 12 september 2016