Synpunkter och klagomål

Synpunkter

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information och möjlighet att utveckla och förbättra verksamheten. När du talar om vad du tycker hjälper du oss att bli bättre!

Det är viktigt att veta

  • Det är viktigt att du känner till att allt du skriver till kommunen blir en allmän och offentlig handling.
  • Det går bra att vara anonym men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter och klagomål.
  • I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas, enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  • Observera att formuläret INTE går att använda vid överklagande av myndighetsbeslut.

Välj ett område

Lämna synpunkter via utskriven blankett

Kanske har du en anhörig som vill lämna in synpunkter, då kan du skriva ut någon av blanketterna nedan.

Teknisk kundtjänst

Här kan du felanmäla eller lämna synpunkter om trasig belysning, kommunens gator, parker, vatten och avlopp med mera.

Medborgarförslag

Genom medborgarförslag kan du som medborgare i Hudiksvalls kommun vara med och påverka det som händer i vår kommun.

Personuppgiftslagen (PuL)

Granskad/uppdaterad den 5 januari 2017