Kommunens organisation

Kommunen angår alla!

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Hudiksvalls kommun består av flera förvaltningar och bolag. Till varje förvaltning är en nämnd kopplad. Förvaltningarna består av tjänstemän och nämnderna av folkvalda politiker. Varje bolag har en styrelse som också de består av politiker.

I Hudiksvall är det Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som styr. Övriga partier i kommunfullmäktige är Centerpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. 

Hudiksvalls kommun har drygt tretusen anställda som arbetar i sju förvaltningar.

 

 

Kontakter

Granskad/uppdaterad den 24 mars 2017