Bolag, stiftelser och förbund

Hudiksvalls kommun har flera hel- och delägda bolag. Bolagsstyrelserna utses av kommunfullmäktige. Hälsinglands museum drivs tillsammans med landstinget i stiftelseform.

Kommunala bolag

Stiftelser

Kommunalförbund

Granskad/uppdaterad den 10 november 2016