Kommunledningsförvaltningen

Förvaltningen bistår kommunstyrelsen i deras uppdrag:

 • bereda och verkställa i förhållande till kommunfullmäktige
 • styrning och ledning
 • samordning av förvaltningarna och bolagen
 • uppföljning - "uppsikt" även över kommunala bolagen
 • ansvar för den ekonomiska förvaltningen
 • övergripande ansvar för den fysiska planeringen
 • omvärldsorientering
 • representera kommunen

Kommunledningsförvaltningen är också koncernledning:

 • arbetsledning av förvaltningscheferna
 • samordning mellan förvaltningarna
 • övergripande policy

Andra uppdrag är:

 • Strategisk utveckling och tillväxtfrågor
 • Information
 • Verksamhetsservice inom personal och ekonomi

Kommunekologen, som bland annat driver fiskvårdsprojekt, hör också till kommunledningsförvaltningen

Personal

Cirka 60 personer

Budget

82.5 miljoner kronor

Kontakt

 • Administrativa enheten

  Växel: 0650-190 00

  Telefon: 0650-194 15

 • Förvaltningschef

  Bengt Friberg

  Kommunledningsförvaltningen

  Växel: 0650-190 00

  Telefon: 0650-191 20

  Mobil: 070-561 15 02

Granskad/uppdaterad den 12 januari 2017