Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare möjligheter till en rik fritid genom ett brett utbud av kultur- och idrottsaktiviteter och ett aktivt och engagerat föreningsliv.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för badhus, idrottshallar, fritidsgårdar, bibliotek, kulturskola, offentlig scenkonst, Mulle Meck, KomTek, Hudiksvalls teater och kultur i förskola och skola. Även frågor om strategisk kultur- och fritidsutveckling, folkhälsofrågor, ungdomsinflytande konsumentvägledning och lotteritillstånd ingår i förvaltningens ansvarsområde.

Föreningarna svarar för en stor del av kultur- och fritidsverksamheterna i kommunen. Att stärka och stödja föreningslivet utgör därför en stor del av vårt arbete, tillsammans med bidragsgivning.

Hos oss finns följande kommunala verksamheter och funktioner:

Personal

Förvaltningen omfattar ca 80 anställda.

Budget

Vår budget är 83 miljoner kronor. 

 

 

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 12 januari 2017