Lärandeförvaltningen

Lärandeförvaltningen ska inspirera barn, ungdomar och vuxna att ta ansvar för sitt eget lärande och att öka lusten att utvecklas. Alla barn och elever ska ges det stöd de behöver för att uppnå utbildningens mål. Vi arbetar för en skola som bygger på kunskap och kvalitet!

 

{Video - oEmbedPlugin} 

I filmen ovan visas exempel på hur verksamheterna arbetar med Entreprenöriellt lärande.

 Läs mer om inslagen i filmen

Hos oss finns följande kommunala verksamheter:

Förvaltningen verkar för en trygg och inspirerande arbetsmiljö att lära och utvecklas i. Hos oss ska du och dina barn finna en miljö som är spännande, rolig och intressant!

Ingela Rauhala, förvaltningschef

 

"Det är eleverna själva som slutligen avgör vad de lär sig. Därför måste vi anknyta till vad de tänker, vilka mål de har och varför de skulle vilja engagera sig i det lärande som erbjuds i skolan."

John Hattie, 2009

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 12 januari 2017