Norrhälsinge miljökontor

Miljökontoret jobbar för att minimera risker för människors hälsa och miljön. Det betyder att vi jobbar exempelvis med avlopp, avfall, kemikalier, dricksvatten och livsmedel. Vi jobbar också med ventilation, fukt, buller och radon. 

Vi kan ge dig som kommuninvånare råd och information. Du kan också kontakta oss om du upplever problem i din omgivning. Vi gör då en opartisk bedömning utifrån den lagstiftning som finns.

Vi företräder en myndighet - Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Vår roll är att tolka lagstiftningarna för bästa miljö-och hälsonytta respektive bra livsmedelssäkerhet. 

Välkommen!

Kontakt

 • Norrhälsinge miljökontor

  Växel: 0650-190 00

  Telefon: 0650-193 32 exp

  Guldsmeden, vån 5
  Hudiksvall
  Boka gärna tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig!

 • Miljö- och hälsoskyddschef

  Margareta Eiserman

  Norrhälsinge miljökontor

  Växel: 0650-190 00

  Telefon: 0650-194 83

  Mobil: 070-190 00 19

Granskad/uppdaterad den 12 januari 2017