Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamheten ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. Alla gode män och förvaltare är till exempel skyldiga att varje år lämna in en redovisning som ska granskas och godkänns av överförmyndarverksamheten.

Överförmyndarverksamheten utreder behov av god man eller förmyndare.

Kontakt

 • Överförmyndarverksamheten

  Växel: 0650-190 00

  824 80 Hudiksvall

  Besöksadress: Trädgårdsgatan 4

  Träffas säkrast per telefon:
  Tisdagar kl 10-12
  Onsdagar kl 10-12
  Torsdagar kl 14-16

  Har du behov av att besöka oss rekommenderar vi att du bokar tid innan.

Granskad/uppdaterad den 11 maj 2016