Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten vänder sig till personer som kan behöva extra stöd eller vägledning för att komma vidare till arbete eller studier.

Våra prioriterade grupper är unga arbetssökande utan gymnasieexamen, vuxna arbetssökande med svag koppling till arbetsmarknaden samt arbetssökande med funktionshinder.

Vi erbjuder riktade och personligt anpassade aktiviteter. Vi samarbetar bland annat med socialtjänsten, vuxenutbildningen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Kontakt

  • Arbetsmarknadsenheten

    Hudiksvalls kommun

    Växel: 0650-190 00

    Besöksadress: Västra Tullgatan 6

Granskad/uppdaterad den 11 maj 2016