Föreläsare

Anders Barane, SKL, avdelningen för arbetsgivarpolitik

Anders Barane är utredare på Sveriges Kommuner och Landsting och har under flera år arbetat med personal- och kompetensförsörjningsfrågor. Fokus just nu är hur nyanländas kompetens bättre kan tas tillvara och bli en tillgång för kommuner och landsting ur ett kompetensförsörjningsperspekiv.

 


Han sitter också med i Valideringsdelegationen 2015-2019 och YA-delegationen (Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar) som SKL:s representant.

Carin Bergström, utvecklingsledare vid föreningen Vård- och omsorgscollege

Carin har tidigare varit projektchef för Carpe, en kommungemensam funktion för verksamhets- och kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i Stockholms län.  Har arbetat med kompetens- och utvecklingsfrågor inom området sedan 2002, varvat med chefsjobb inom bostad med särskild service och daglig verksamhet. Arbetat inom området sedan 1980-talet.

Annica Carlsson Bergdahl, utställningsproducent

Annica är utbildad socionom och journalist. Hon arbetar som projektledare, kulturproducent och föredragshållare.

Hon arbetar just nu med att färdigställa vandringsutställningen ”Årsrik” som på ett nytt och spännande sätt uttrycker det positiva åldrandet tillsammans med fotograf Elisabeth Ohlsson Wallin och scenograf Linda Wallgren.

 

Barbro Westerholm, professor emerita

Barbro är fortfarande aktiv som riksdagsledamot och har arbetat som läkare, forskare och ämbetsman.

Hon har en mängd betydelsefulla uppdrag på sin meritlista. Dels har Barbro gjort viktiga insatser inom många delar av folkhälsovetenskapen och under senare år har hennes insatser för äldres hälsa varit särskilt betydelsefulla.

 

Några programpunkter kommer att genomföras av lokala förmågor.

Gå tillbaka till startsidan >>

 

Granskad/uppdaterad den 12 oktober 2016