Program

Dag

Tisdag 24 januari 2017.

Tid

08.45-18.00.

Dagens hålltider

08.45
Kaffe och registrering.

09.20
Förvaltningschef Pia Andersson hälsar välkommen.

09.30
Så möter vi rekryteringsutmaningen, ökad attraktivitet i vård- och omsorgsyrket - Anders Barane från SKL.

10.15
Att önska sin egen sysselsättningsgrad - Carina Lund, Hudiksvall.

 • Att styra mer över sin arbetstid

Flexibilitet för både arbetsgivare och arbetstagare - Siv Cavallin, Hudiksvall.

 • Hur får man budgeten att räcka till att ha önskad sysselsättningsgrad?

Rekryteringsenhet - strategier och metoder, utbildningskrav säkerställer kompetensförsörjningen - Maria Lärka, Hudiksvall.

 • Kommunövergripande rekryteringsenhet
 • Kvalitetssäkrad rekrytering
 • Rätt person på rätt plats i rätt tid!

11.15
Uppgiftsförskjutning, rätt person ska göra rätt sak - Per Iversen, Hudiksvall.

 • Översyn av arbetsuppgifters fördelning
 • Tydligare karriärvägar

KIVO - Annika Bergman, Hudiksvall.

 • Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg
 • Strukturerad samverkan som framgångsrecept
 • Utveckling av inkluderande stödfunktioner

Intraprenad, ökat medskapande och ansvar - Lotta Palmborg, Siv Pettersson och Lena Palmqvist, Hudiksvall.

 • Effekter av intraprenader

12.15
Lunch.

13.15
Olika perspektiv på kompetens inom området funktionsnedsättning och personer med funktionsnedsättning som en potentiell rekryteringsbas - Carin Bergström från VO-College.

14.00
Politiker/expertpanel på temat kompetensförsörjning.

14.20
Välfärdsteknologi - Madeleine Hedin, Hudiksvall.

14.40
Fika.

15.10
Årsrika som en tillgång, inte en belastning - Barbro Westerholm, riksdagsledamot, läkare, forskare och ämbetsman.

 • Istället för äldre bör vi prata om årsrika människor som en resurs för samhället. Samhällets syn på äldre människor måste förändras. Att använda ordet årsrik som synonym till gammal eller äldre är en början. Ordet årsrik beskriver bättre den kunskap och livserfarenhet vi samlat på oss under livets gång och som är en resurs som samhället borde använda bättre. Benämningarna "dom gamla" och "dom äldre" ger för mig en kollektivistisk och nedsättande bild av människor som levt ett långt liv och borde därför utmönstras.

15.30
Hudiksvall Hela Livet - en samverkansmodell för och med årsrika - Jannie Pevik, projektledare och samordnare, Förebyggande enhet, Social omsorg.

 • Ny socialpsykologisk forskning visar att åldrandet kan medföra positiva förändringar som kan ge ökad inre trygghet, välbefinnande och vishet. Att åldras kan med andra ord bidra till positiva erfarenheter och ökad livskvalitet. Hudiksvall Hela Livet har byggt upp ett rikt samverkande nätverk som på olika sätt vill främja det positiva åldrandet. Genom bl.a. social och kulturell stimulans vill vi ta tillvara äldres unika perspektiv och kompetens och bidra till att individen kan fortsätta utvecklas och inspireras - hela livet.

15.50
Utställningen ”Årsrika” - Annica Carlsson Bergdahl, socionom, journalist och utställningsproducent för vandringsutställningen ”Årsrika”.

 • "Det är ingen tvekan om att jag är klok och vis idag. Det finns så mycket i en äldre hjärna av kvalitet och mycket som går till spillo för att människor sorteras ut. Det är konstigt att vi i Sverige är så efterblivna och inte inser vilket resursslöseri det är ”. Det säger Arvid Carlsson 93 år och en av de intervjuade för utställningen.

Välkomna till utställningen vid Hälsinglands museum - Gunilla Stenberg, museichef.

16.10
Politiker/expertpanel på temat förebyggande.

17.00
Invigning av vandringsutställningen ”Årsrika” på Hälsinglands museum om det positiva åldrandet - Barbro Westerholm invigningstalar.

Visning av utställningen under ledning av utställningsproducent Annica Carlsson Bergdahl.

”ÅRSRIKA”

är en utställning där vi får möta människor mellan 80 år till 95 år, med olika erfarenheter och bakgrund som uttrycker livslust, nyfikenhet, visdom och förnöjsamhet i sitt liv och sitt åldrande, trots trötta kroppar och ibland sjukdomar. Målsättningen är att varje besökare lämnar utställningen med en känsla av att ha blivit berörd, förundrad och hoppfull inför sitt fortsatta åldrande. Vi vill inspirera till ny debatt, med nya frågeställningar och perspektiv på alla samhällsnivåer.

Gå tillbaka till startsidan >>

 

Granskad/uppdaterad den 16 december 2016