Svågadalsförvaltningen

Svågadalsförvaltningens uppdrag är att serva Svågadalsnämnden samt att svara för glesbygdsservicen inom Svågadalen. Inom denna lilla förvaltning ryms både skola, förskola, äldreomsorg samt glesbygdsutveckling. Chefen för Svågadalsförvaltningen har titeln Platschef/Rektor/Förskolechef/Nämndsekreterare och har även ett övergripande ansvar för glesbygdsfrågor i Svågadalen. Förvaltningen är koncentrerad till en och samma byggnad i Ängebo, Svågadalen och den styrs av en partiopolitisk direktvald nämnd.

Personal

I dagsläget arbetar 15 månadsanställda inom Svågadalsförvaltningen. Därtill kommer timanställda samt deltidsanställda som arbetar med särskilda uppdrag, exempelvis slöjdlärare, musiklärare etcetera.

Budget

Vår budget är på cirka 12 miljoner per år.

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 12 januari 2017