Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunen styrs av förtroendevalda politiker. De är valda av av oss som bor i Hudiksvalls kommun och representera oss i kommunfullmäktige och andra politiska nämnder. I kommunen finns cirka 200 förtroendevalda.

De allra flesta tjänstgör som politiker på sin fritid. Men det finns några som är förtroendevalda på hel- eller deltid under en mandatperiod till exempel  nämndsordförande, kommunalråd och oppositionsråd. Kommunstyrelsens ordförande är alltid också kommunalråd. Kommunal- och oppositionsråden har sina kontor i Guldsmeden, Hudiksvall.

Politikerna får betalt, arvode, för den tid de sitter i sammanträde och ersättning om de behöver vara borta från sitt jobb.

Kommunalråd

Mikael Löthstam (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0650-191 12 eller 070-625 53 39
E-post: mikael.lothstam@hudiksvall.se
Tjänstegöringsgrad: 100% 
 
Majvor westberg-Jönsson (S)
Tel: 0650-192 46 eller 070-678 14 94
E-post: majvor.westberg-jonsson@hudiksvall.se 
Tjänstgöringsgrad: 50%
 
Charliene Kiffer (V)
Mobil: 070-327 81 95
E-post: charliene.kiffer@hudiksvall.se
Tjänstgöringsgrad: 50%
 

Oppositionsråd

Caroline Schmidt (C) 
Tel: 0650-191 34 eller 070-190 64 20
E-post: caroline.johnsson@hudiksvall.se
Tjänstgöringsgrad: 40%
 
Jonas Holm (M) 
Tel: 0650-194 08 eller 070-328 94 06
E-post: jonas.holm@hudiksvall.se
Tjänstgöringsgrad: 40%
 
Andrea Bromhed (MP)
Tel: 0650- 556 070 eller 072-540 63 37
E-post: andrea.bromhed@hudiksvall.se
Tjänstgöringsgrad: 30%
 
Patrik Nilsson (SD)
Tel: 0650-192 10 eller 072-552 71 22
E-post: patrik.nilsson@hudiksvall.se
Tjänstgöringsgrad: 30%

Granskad/uppdaterad den 2 november 2016