Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och kallas ibland för "kommunens riksdag". Fullmäktige beslutar om vad som ska åstadkommas inom kommunens verksamhet och budget. Det är till kommunfullmäktige vi väljer 51 ledamöter vid valet var fjärde år. 

Centerpartiet

Bengt-åke Nilsson (C)
Hudiksvall
E-post: bengt-ake.nilsson@hudiksvall.se

Caroline Schmidt (C)
Oppositionsråd
Hudiksvall
E-post: caroline.johnsson@hudiksvall.se

Gunnar Grenholm (C)
Via
E-post: gunnar.grenholm@hudiksvall.se

 

Jan-Erik Jonsson (C)
Delsbo
E-post: janerik.jonsson@hudiksvall.se

Jörgen Bengtson (C)
Enånger
E-post: jorgen.bengtson@hudiksvall.se

Lena Jendel (C)
Hudiksvall
E-post: lena.jendel@hudiksvall.se

 

Matts Persson (C)
Delsbo
E-post: mats.persson@hudiksvall.se

Sven Bergström Trolin (C)
Forsa
E-post: sven.bergstrom-trolin@hudiksvall.se

 

Liberalerna
Gunnel Nordin (L)
Njutånger
E-post:  gunnel.nordin@hudiksvall.se
 

 

Kristdemokraterna
Monica Stigås (KD)
Hudiksvall
E-post: monica.stigas@hudiksvall.se
 

 

Moderaterna
Birgitta Medin (M)
Hudiksvall
E-post: birgitta.medin@hudiksvall.se

Håkan Rönström (M)
Hudiksvall
E-post: hakan.ronstrom@hudiksvall.se

Jonas Holm (M)
Oppositionsråd
Hudiksvall
E-post: jonas.holm@hudiksvall.se

Kamran Khalil (M)
Hudiksvall
E-post: kamran.khalil@hudiksvall.se

Richard Schleenvoigt (M)
Hudiksvall
E-post: richard.schleenvoigt@hudiksvall.se
 
Bibbi Segerbrand (M)
Forsa
E-post: bibbi.segerbrand@hudiksvall.se
 
Tommy Ljung (M)
Hudiksvall
E-post: tommy.ljung@hudiksvall.se

 

Miljöpartiet
Anders J Eriksson (MP)
Forsa
E-post: anders.eriksson@hudiksvall.se
Andréa Bromhed (MP)
Oppositionsråd
Hudiksvall
E-post: andrea.bromhed@hudiksvall.se
Ulla Gustavsson Jonsson (MP)
Hudiksvall
E-post: ulla.gustavsson-jonsson@hudiksvall.se
 
Ulla Persson (MP)
Delsbo
E-post: ulla.persson@hudiksvall.se

 

 

 

Socialdemokraterna
Agneta Brendt (S)
Hudiksvall
E-post: agneta.brendt@hudiksvall.se
Annika Huber (S)
Orförande tekniska nämnden
Forsa
E-post: annika.huber@hudiksvall.se
Bo Nilsson (S)
Hudiksvall
E-post: bo.nilsson@hudiksvall.se
Börje Sundin (S)
Delsbo
E-post: borje.sundin@hudiksvall.se
Kent Kanon (S)
Iggesund
E-post: kent.kanon@hudiksvall.se
 
Gerd Olsson (S)
ordförande lärandenämnden
Bjuråker
E-post: gerd.olsson@hudiksvall.se
Henrik Persson (S)
Ordförande social- och omsorgsnämnden
Näsviken
E-post: henrik.persson1@hudiksvall.se
Ingvar Persson (S)
Enånger
E-post: ingvar.persson@hudiksvall.se
Lena Hallqvist (S)
Iggesund
E-post: lena.hallqvist@hudiksvall.se
Lillian Holmgren (S)
Hudiksvall
E-post: lillian.holmgren@hudiksvall.se
 
Majvor Westberg Jönsson (S)
Kommunalråd
Enånger
E-post: majvor.westberg-jonsson@hudiksvall.se

Mikael Löthstam (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunalråd
Hudiksvall
E-post: mikael.lothstam@hudiksvall.se

Nina Burchardt (S)
Ordförande kultur- och fritidsnämnden
Hudiksvall
E-post: nina.burchardt@hudiksvall.se

Per Svensson (S)
Ordförande Norrhälsninglands miljö-
och räddningsnämnd
Hudiksvall
E-post: per.svensson@hudiksvall.se

Rolf Sundell (S)
Delsbo
E-post: rolf.sundell@hudiksvall.se

Siw Karlsson (S)
Kommunfullmäktiges ordförande
Hudiksvall
E-post: siv.karlsson@hudiksvall.se

Olle Borgström (S)
Ordförande byggnadsnämnden
Hudiksvall
E-post: olle.borgstrom@hudiksvall.se

 

Sven-Åke Thoresen (S)
Iggesund
E-post: sven-ake.toresen@hudiksvall.se

Uno Jonsson (S)
Hudiksvall
E-post: uno.jonsson@hudiksvall.se

 

Sverigedemokraterna
Birgitta Johansson (SD)
Bjuråker
E-post: laila.johansson1@hudiksvall.se

Fredrik Forslund (SD)
Hudiksvall
E-post: fredrik.forslund@hudiksvall.se

Mathias Nilsson (SD)
Hudiksvall
E-post: mathias.nilsson@hudiksvall.se
Patrik Nilsson (SD)
Oppositionsråd
Hudiksvall
E-post: patrik.nilsson@hudiksvall.se
Stefan Nordin (SD)
Delsbo
E-post: stefan.nordin@hudiksvall.se

 

Vänsterpartiet
Charliene Kiffer (V)
Kommunalråd

Hudiksvall
E-post: charliene.kiffer@hudiksvall.se
Daniel Pettersson (V)
Hudiksvall
E-post: daniel.pettersson@hudiksvall.se

Delshad Saleh (V)
Hudiksvall
E-post: delshad.saleh@hudiksvall.se

Elisabeth Svedman (V)
Iggesund
E-post: elisabet.svedman@hudiksvall.se

Olle Jonsson (V)
Hudiksvall
E-post: olov.jonsson@hudiksvall.se

Siv Cavallin (V)
Iggesund
E-post: siv.cavallin@hudiksvall.se

Kontakt

Webbsänding av Kommunfullmäktige

Granskad/uppdaterad den 21 mars 2017