Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av fullmäktige och har ett övergripande ansvar för kommunens utveckling. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens  ekonomiska ställning och har till uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter.

Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen
Mandatperiod: 2015-2018

Ledamöter

 • Mikael Löthstam (S), ordf
 • Majvor Westberg-Jönsson (S), 1:e v ordf
 • Henrik Persson (S)
 • Annika Huber (S)
 • Olle Borgström (S)
 • Gerd Olsson (S)
 • Uno Jonsson (S)
 • Charliene Kiffer (V)
 • Caroline Schmidt (C), 2:e v ordf
 • Jan-Erik Jonsson (C)
 • Bengt-Åke Nilsson (C)
 • Jonas Holm (M)
 • Håkan Rönström (M)
 • Andrea Bromhed  (MP)
 • Patrik Nilsson (SD)

Ersättare

 • Per Svensson (S)
 • Kerstin Rask (S)
 • Bo Nilsson (S)
 • Nina Burchardt (S)
 • Kent Kanon (S)
 • Lena Hallqvist (S)
 • Ingvar Persson (S)
 • Daniel Pettersson (V)
 • Matts Persson (C)
 • Gunnel Nordin (L)
 • Monica Stigås (KD)
 • Adam Rydstedt (M)
 • Birgitta Medin (M)
 • Bengt Sahlin (MP)
 • Fredrik Forslund (SD)

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 10 november 2016