Nämnder

Det finns ett antal politiskt tillsatta nämnder som är ansvariga för olika områden. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige. Nämnderna ser till att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda.

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd är gemensam med Nordanstigs kommun.

Under varje nämnd finns förvaltningar med anställda som bereder ärenden, verkställer beslut som politikerna har fattat och bedriver all övrig verksamhet som nämndens ansvarar för. 

Hudiksvalls kommuns nämnder är:

Granskad/uppdaterad den 22 september 2016