Rådgivande organ

För att öka medborgarnas inflytande på de beslut som fattas och den verksamhet som bedrivs inom Hudiksvalls kommun finns flera råd som är med och påverkar.

Granskad/uppdaterad den 22 september 2016