Samverkan

Tillsammans kan vi bli starkare! Hudiksvalls kommun samverkar i olika frågor med flera andra kommuner, bland annat i Hälsingland och Sundsvallsregionen. 

Samverkan i Hälsingland

Hälsingerådet är ett frivilligt samarbete för gemensamma strategiska frågor mellan Hälsinglands kommuner. Rådet arbetar bland annat för att landskapet ska utvecklas till ett attraktivt framtidsområde i Sverige och Europa.

Sundsvallsregionen

Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall  utgör tillsammans Sundsvallsregionen. Samarbetet startade 2006 och syftar till:

  • Starkare hållbar tillväxt

  • Gemensam arbets-, utbildnings- och boenderegion

  • Samsyn på behovet av utbyggd infrastruktur för kommunikationer

 

Granskad/uppdaterad den 22 september 2016