Omsorg, stöd & råd

Vilken hjälp kan jag få när jag inte orkar själv? Vilka rättigheter har jag som konsument? Var kan jag träffa andra anhöriga? Vilka gruppboenden finns i kommunen? Hjälp, jag får inte min ekonomi att gå ihop! 

Det finns tillfällen i livet när du eller någon närstående kan behöva lite extra stöd. Kommunen har olika former av omvårdnad, stöd och service. Det kan gälla dig som är äldre, anhörig eller har en funktionsnedsättning. Du kanske behöver konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, tillfälligt ekonomiskt stöd, har problem i familjen eller med missbruk.

Kontakt

 • Socialjour

  Telefon: 026-10 02 25

  Öppettider: Mån-tors kl 17-23, fre kl 17-02, lör kl 16-02,kl sön 16-23.
  Övrig tid nås socialjouren via Polisen tfn 114 14.

 • Handläggare och verksamhetschefer inom Social- och omsorgsförvaltningen

  Växel: 0650-190 00

 • Anhörigstöd

  Växel: 0650-190 00

  Besöksadress: Anhörigstöd Lastagegatan 7, Hudiksvall

  Anhörigstöd Dellenbygden
  Trivselstugan Frejagården, Skolv. 10, Bjuråker.
  Edshammar, Björkg. 1, Delsbo.

Granskad/uppdaterad den 20 april 2017