Anhörigstöd

Anhörigstödet är för dig som ger stöd och vård till en närstående. Den närstående kan vara långvarigt sjuk, äldre, beroendeproblematik eller en fysisk, psykisk eller neuropsykiskt funktionsnedsättning. Du som stödjer kan vara make/maka, förälder, barn, kollega, granne eller annan medmänniska. Anhörigstödet riktar sig till dig över 18 år. Det är kostnadsfritt och inte behovsbedömt. Därför sker heller inte någon registrering eller journalföring. Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt.

Anhörigstödets verksamhet

Ge råd och stöd samt information och anordna olika anhöriggrupper, nätverk, föreläsningar, må bra dagar och olika aktiviteter.

Att genom en anhöriggrupp eller anhörigcirkel få träffa andra i liknande situation kan vara betydelsefullt för många. Att dela erfarenheter med varandra och få förståelse känns skönt och kanske upplever du att ensamheten inte längre är så stor.

Anhörigstöd kan ges både tillfälligt eller regelbundet. Stödet utformas individuellt efter dina behov.

Välkommen till oss

Lastagegatan 7,  Hudiksvall

Anhörigsamordnare

Kontakta oss

Välkommen att ta kontakt med någon av oss för bokning av personligt samtal. Du hittar våra kontaktuppgifter här till höger.

Samarbete

Vi samarbetar med intresse- och frivilligorganisationer, församlingar, verksamhet inom kommun och landsting samt frivilliga stödpersoner.

Avlösning

Vill du ansöka om avlösning vänder du dig till en biståndshandläggare 0650-19 000.

Anhöriglinjen

Kontakt

 • Anhörigstöd

  Växel: 0650-190 00

  Besöksadress: Anhörigstöd Lastagegatan 7, Hudiksvall

  Anhörigstöd Dellenbygden
  Trivselstugan Frejagården, Skolv. 10, Bjuråker.
  Edshammar, Björkg. 1, Delsbo.

 • Anhörigsamordnare

  Jessica Pålsson

  Växel: 0650-19 000

  Mobil: 070-311 26 02

  Vänder sig till dig som vårdar en långvarit sjuk närstående med till exempel demens-, parkinson-, eller strokeproblematik.

 • Anhörigsamordnare

  Lisa Östberg

  Växel: 0650-19 000

  Mobil: 070-190 64 18

  Vänder sig till dig som har en närstående med fysisk, psykisk, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller med en missbruksproblematik.

Granskad/uppdaterad den 14 november 2016