Budget- och skuldrådgivning

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation.

Lösningen kan bestå av:

 • Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.

 • Råd om hur din ekonomi behöver förändras.

 • Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.

 • Råd som fokuserar på dina skulder.

 • Hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, t ex inkassobolag och Kronofogden.

 • Information hur en skuldsanering går till.

 • Hjälp med att ansöka om skuldsanering.

Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Det är kronofogden som beslutar i ärenden om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri.

Skudsaneringslagens krav:

 • Du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år.

 • Det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.

 • Normalt krävs att du är folkbokförd i Sverige.

 • Du får inte ha pågående näringsförbud.

 • Du kan i princip bara få skuldsanering en gång.

 • Du som driver enskild firma kan få skuldsanering, men endast om ekonomin i företaget är enkel att utreda.

Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringens krav för att få en skuldsanering. Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, vanligtvis i fem år.  Efter fem år är du skuldfri.

Granskad/uppdaterad den 20 april 2016