Ensamkommande barn

Ensamkommande barn

HVB

Hudiksvalls kommun har 3 hem för vård och boende, så kallade HVB, för ensamkommande barn. Vi har flickor och pojkar från olika världsdelar och kulturer.

Våra boenden: 

 • Västerbo beläget i Forsa
 • Kaskö beläget i Hudiksvall
 • Timmerstocken beläget i Iggesund

På våra HVB tar vi emot barn och ungdomar mellan 15 och 18 år med möjlighet att bo kvar till 21 år. Barnen som bor på våra HVB kan både vara under asylprocessen men även ha fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Vistelsetiden kan variera från några månader upp till några år.

Barnen är anvisade Hudiksvalls kommun av Migrationsverket och placeras på något av våra 3 boenden av socialtjänsten som också utreder deras behov utifrån BBIC (barnens behov i centrum). De ensamkommande barnen kommer utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl.

Vårt mål är att erbjuda en trygg och väl fungerande miljö med ett bemötande som präglas av respekt och värme. Vi arbetar miljöterapeutiskt med ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Personalen ansvarar för den dagliga omvårdnaden av barnen och är en vuxen förebild och ett stöd för barnen i vardagen. I verksamheterna sker arbetet med introduktion, integrering och socialisering vilket bland annat innebär att introducera barnet i studier och i att vara delaktigt i planering av fritidsaktiviteter, att ge kännedom om normer, värderingar, traditioner, lagar, regler och myndigheter i det svenska samhället.

Alla asylsökande barn tilldelas en god man så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. God man ska företräda barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Om ungdomen får permanent uppehållstillstånd träder en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) in istället.

De ensamkommande barnen går i grund- eller i gymnasieskolan i kommunen. Utbildning är en viktig del av barnens tid på boendet och på boendet får barnet hjälp med läxhjälp både av personal och av extern läxhjälp som kommer till boendet.

En annan viktig del av barnens tid på boendet är möjligheter till att utöva olika fritidsintressen. Personalen introducerar barnen i möjligaste mån till individuella intresseområden. De fritidsintressen som är vanligast är fotboll, styrketräning och simning.

18+ Utslussverksamhet

 Hudiksvalls kommun har en utslussverksamhet för ensamkommande unga med permanent uppehållstillstånd och är i åldern 18-21 år. De unga beviljas denna insats av socialtjänsten om det finns ett fortsatt behov av stöd efter placering i HVB eller placering i familjehem. Insatsen består av boende i egen lägenhet och fortsatt stöd och vägledning av vuxna för att öka den unges förmåga att klara sig själv.

Målet med verksamheten är att den unge är i sysselsättning, har ett ordnat boende samt har utvecklat sina färdigheter för ett fortsatt bra liv den dag den unge skrivs ut från verksamheten.

Arbetet bedrivs i en verksamhetslokal i centrala Hudiksvall men även i de ungas hem. Verksamheten är även utåtriktad med besök/stöd i de ungas möten med bland annat organisationer, myndigheter, arbetsgivare och skola.

I verksamheten ingår stöd och vägledning med bland annat läxläsning, ekonomi och budget, samhällsinformation och myndighetskontakter, individuella stödsamtal samt teoretiskt och praktiskt stöd för de som vill ta körkort.

Kontakt

 • Ensamkommande barn

  Västerbo HVB
  Telefon: 0650-55 64 97
  Teamledare Hans-Ove Öberg
  Telefon: 072-536 25 09
  Enhetschef: Jeanette Bergström
  Telefon enhetschef: 0650-55 68 39, 070-547 30 48

  18+ utslussverksamhet
  Telefon: 070-191 46 59
  Teamledare Marie Klaar
  Telefon: 070-191 46 56
  Enhetschef: Jeanette Bergström
  Telefon enhetschef: 0650-55 68 39, 070-547 30 48

  Kaskö HVB
  Telefon: 0650-55 67 55
  Teamledare Clas Falk
  Telefon: 072-519 39 63
  Enhetschef: Marie Johansson
  Telefon enhetschef: 0650-195 43, 073-275 21 62

  Timmerstocken HVB
  Telefon: 0650-198 08
  Teamledare Charlotta Lithner
  Telefon: 072-229 71 91
  Enhetschef: Marie Johansson
  Telefon enhetschef: 0650-195 43, 073-275 21 62

Granskad/uppdaterad den 8 oktober 2015