Missbruk och beroende

Till Beroendecentrum kan du vända dig om du har frågor om missbruk eller beroende. 

Du kan ansöka om behandling till socialtjänsten om du missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel.

Du kan också vända dig till socialtjänsten om du är orolig för någon som har problem med missbruk och vill göra en anmälan.

När socialtjänsten tagit emot din ansökan eller anmälan görs en utredning. All personal inom vår verksamhet har tystnadsplikt enligt lagen om offentlighet och sekretess.

Utredning, vård och behandling

När du ansöker om hjälp för eget missbruk eller vid en anmälan om missbruk genomför en socialsekreterare en utredning. Det kan räcka med ett samtal, men det kan också vara en mer omfattande utredning.

En utredning består i att samla in material och det sker främst genom samtal mellan en socialsekreterare och den enskilde. Socialtjänsten kan också, för att kunna göra en bedömning, hämta in information från sjukhus, anhöriga eller andra som känner personen väl.

Oftast är man överens om vilken hjälp som är mest lämplig. Men det finns tillfällen då socialtjänsten måste gripa in med tvång för att avbryta ett missbruk. Socialtjänsten kan då ansöka hos Förvaltningsrätten om vård enligt Lag om vård av missbrukare. (LVM)

Är du anhörig?

Är du anhörig eller närstående till en person med missbruksproblem kan även du få hjälp. Kontakta en socialsekreterare i den kommunen så tar ni tillsammans reda på vilket stöd du behöver.

Om du inte är nöjd med beslutet

Kontakt

  • Beroendecentrum

    Telefon: 0650-195 50

    Hudiksvall

    Besöksadress: Kungsgatan 44

Granskad/uppdaterad den 23 januari 2017